Värderingsman: Mikael Amnell

Profilbild – Värderingsman Mikael Amnell

Mikael Amnell

17 år gammal fick han anställning på Auktionisten, ett lokalt auktionsföretag i Sundsvall.

Ett år senare ansvarig för konstavdelningen var tanken att senare börja sin egen verksamhet inom konsthandel.

År 1980 insåg han att det kan vara en fördel att stärka kompetensen inom kundkännedom och söka arbete som direktsäljare för Electrolux.
Två mycket framgångsrika år följde där rekord efter rekord sattes.
En intressant tid där han vid dörrklockan fick lära sig att ta motgång och vända till framgång vid nästa dörr.

I Sundsvall öppnade han 1982 Galleri R, som handlade med svensk och internationell konst samt anordnade utställningar.

En av de viktigaste mötena var med konstnären Bengt Lindström (1925-2008)
Ett flertal framgångsrika utställningar följde.
Denna kontakt resulterade senare i en förfrågan om att att bygga världens största samling av Bengt Lindström som senare blev www.krimarofoundation.com

En viktig utställning var den med Carl Larssons samlade grafiska arbeten där folk från hela Sverige och även från utlandet besökte.

Han flyttade till Stockholm 1996 och började år 2000 Kurtsvenssonskonst i Gamla stan.
Det har handlats med klassisk såväl som modern konst, svensk men också internationell konst.

Detta har resulterat i många resor inte bara i Europa utan också till USA.
Att söka amerikansk konst i resten av världen och sälja ”tillbaks” till USA var i flera år en utmanande uppgift. Namn som Albert Bierstadt, Carl Oscar Borg, Gunnar Widforss, Thomas Hill såldes.

I Sverige blev han också tillfrågad om att bygga en av Sveriges största privata samlingar med verk av Anders Zorn (1860-1920).
Ett tjugotal arbeten vart det, som också utökades med målningar av Carl Larsson (1853-1919), Bruno Liljefors (1860-1939) och en monumental målning av konstnären Peter Dahl (1934-), utförd tillsammans med några av hans konstnärskollegor .

2015 stängde Mikael och hans kollega galleriet. En intressant tid avslutades och Mikael fortsätter med vad han är bäst på.
Att hitta sällsynt konst, resa och handla över hela världen…

Hans son, Mathias Amnell kom med idén att starta hemsidan Konstfeber som fortfarande är under utveckling.
Mathias är idag anställd på Forefront Consulting Group.

Med 40 år i konst och auktionsvärlden värderar vi konst kostnadsfritt där tanken är att när kunden i framtiden önskar sälja så kan vi ge förslag för bästa resultat.

Givetvis kan man inte allt även om man varit i branschen i 40 år. Dessa år har då
givit kontakter inte bara i Sverige utan även utomlands för experthjälp.