Hur du säljer

 1. Vänligen maila oss bilder till info@konstfeber.se
 2. Vårt team gör en bedömning och återkommer med förslag
 3. Vi söker en köpare i vårt kartotek
 4. Köparen betalar
 5. Frakt av konstverket

Vanliga frågor och svar

Varför sälja genom Konstfeber? 

Många års erfarenhet med stort internationellt kundregister gör att du kan känna dig trygg att anlita oss vid försäljning.
Att sätta ett verk till försäljning på konstfeber är enkelt, själva publiceringen är kostnadsfri även om det inte säljs.Vi har ett enormt kontaktnät av samlare och handlare i Sverige såväl som internationellt.Vi har möjlighet att ombesörja betalningsfrågor och samtidigt hantera den svåra logistiken för packning och leverans.

Vad kostar det att sälja genom Konstfeber?

Det är ingen startkostnad vid listning av konstverk på vår hemsida. En kommissionskostnad på verk sålda genom hemsidan uttages enligt nedan:

 • 15 % upp till 25.000 kr
 • 10%  över     25.000 kr

Konsthandlare: kontakta oss för mer information angående kostnader.
Konstnärer: Vänligen notera att vi för närvarande inte tar emot nya konstnärer, det kan ändras i framtiden.

Jag vill inte att mitt verk publiceras på hemsidan. Har ni en lösning på detta?

Som ett alternativ till att bjuda ut ditt konstverk på vår hemsida erbjuder vi presumtiva säljare möjlighet att sälja genom våra privata kanaler, även kallat ”Privat Sale”.
Om du söker diskretion och mindre exponering, då är en ”Private Sale” mer lämplig för dina behov.
Konstfeber har många kunder som just är benägna att köpa på detta sätt, då förhandlar vi fram en försäljning diskret och på bästa sätt.

Vilken konst tar ni emot?

För att upprätthålla vårt löfte om att vara en handelsplats för autentisk originalkonst, tar vi endast emot uppdrag av originalkonstverk eller numrerade och signerade grafiska arbeten resp. skulpturer

Hur väljer ni konstverken ?

Vi är bara intresserade av att erbjuda konst som är av en kvalitet som motsvarar vår marknadsposition . Därför väljer vi ibland bort verk som erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller avvisa förfrågan på eget initiativ.

Hur avgör ni priset av ett konstverk?

Priset för ett konstverk bestäms av konstfeber och ägaren tillsammans, enligt flera kriterier. Det beror på i vilket medium det producerades (olja, skulptur, grafik), dess storlek, hur välkänd konstnären är, konstnärens marknadsmässiga pris av liknande verk vid tidpunkten för försäljningen, kvaliteten och intresset för det aktuella verkets motiv och årtal.

Vi är stolta över vår förmåga att vara rättvisa och korrekta i vår bedömning.

Hur kommer ni att marknadsföra mitt konstverk?

Förutom vår välbesökta hemsida har vi en blomstrande email-lista av abonnenter, samlare och konsthandlare runt om i världen där vi inkluderar ditt konstverk.

Om jag bestämmer mig för att låta er sälja ett konstverk, måste jag då uteslutande hålla det för Konstfeber?

Nej, du är inte låst till ett avtal med Konstfeber. Men vi ber er att inte publicera verket på en annan plats till ett lägre pris.

Vad ska jag göra om jag själv säljer mitt verk utanför Konstfeber?

Vänligen meddela oss omedelbart så att vi inte vilseleder våra köpare med verk som inte är tillgängliga.

Hur länge kommer mitt konstverk vara online?

Vi håller konstverket online tills det säljs, om du inte ber oss att ta det offline.

Vem sköter om och betalar för frakten av det sålda konstverket?

Köparen betalar för transport, hantering och importtullar.

I de flesta fall ombesörjer dock säljaren frakt av konstverket. Om det behövs kan vi hänvisa dig till ett professionellt företag i närheten som har specialiserat sig på förpackning och frakt av konstverk. I vissa fall kan köparen välja att hämta upp konstverket personligen.

Vilken information behövs?

När vi har godkänt ett försäljning-uppdrag gäller nedan angiven info:

 • Uppdragsgivarens fullständiga namn, adress och telefonnummer
 • Konstnärens namn , ev konstverkets titel, år, medium, storlek
 • Äkthetsintyg och / eller originalfakturan
 • Konstverkets historik (provenance)
 • Konstverkets skick
 • Tydliga högupplösta bilder
 • Utgångspriset du har i åtanke

Efter godkännande, kommer vi att behöva en högupplöst digital bild av konstverket. Vi publicerar inte bilder med dålig kvalité etc.

Hur man fotograferar ett konstverk