Albert Engström

Albert Engström

Albert Engström

Född 12 maj 1869
Död 16 november 1940

Är informationen intressant? Hjälp oss att sprida konstfeber.se genom att klicka på knappen nedan:

Albert Engström föddes den 12 maj 1969 i  Backefall, Kalmar län och levde till 16 november 1940 då han begravdes i Hult,

ett litet samhälle i närheten av  Eksjö. Han var konstnär, tecknare och författare.

I mitten av mars 1892 började Engström som elev hos Carl Larsson på Valands konsthögskola i Göteborg. Han stannade där fram till vårterminens slut den 6 maj 1893. 1895 gick Engström på Konstakademins etsarskola och tog lektioner för professor Axel Tallberg.  Samma år blev han även medlem i Publicistklubben i Stockholm.

Engström var en mycket skicklig tecknare, och hans skämtteckningar med figurer som Kolingen och Bobban publicerades i tidningar som Söndagsnisse och sedermera den egna tidningen Strix och blev på detta vis mycket kända. Han gjorde många karikatyrer av dåtidens överheter – präster, borgare och officerare. Man kan där se ett tydligt släktskap med Döderhultarn. Som författare debuterade han 1905 med En bok.