Oscar Emil Törnå

Oscar Emil Törnå

Oscar Törnå

Född 1842
Död 1894

Är informationen intressant? Hjälp oss att sprida konstfeber.se genom att klicka på knappen nedan:

Oscar Emil Törnå, föddes 18 oktober 1842  i Östergötland, han levde till 3 juni 1894.

Törnå blev vid 14 års ålder elev i handelslära, kom därefter i målarlära och började 20 år gammal teckna i Konstakademiens principskola. Han började efter ett  år studera landskapsmåleri och vann Kungliga medaljen 1870 för ett  landskap i morgonbelysning. 1872 flyttade han till Dusseldorf där han satte sig in i skolans studie- och målerimetoder. Därefter flytade han till Paris där han lärde sig studera naturen. Han fick ett statligt resestipendium 1875-78 och stannade i utlandet till det sistnämnda året. Han gjorde naturstudier från Fontainebleuskogen, från Loings stränder och franska byar. Några av dessa studier finns i Konstakademiens ägo och tre ägs av Nationalmuseum

Efter sin återkomst till hemlandet målade han motiv från Stockholms skärgård, Södermanland och Östergötland. Törnå är på Nationalmuseum representerad, förutom av de nämnda studierna, endast av ett franskt landskap från Loings stränder. Ett vårlandskap från Tullingesjön, inköpt 1879, är deponerad i Rikstadshuset.