Dödsbon

Vi vet att det är av största vikt att få en korrekt värdering av konsten i ett dödsbo. I en situation när man har många beslut att ta är trygghet en stor hjälp.

Att vi hjälper till med just värdering av konsten är för oss en given sak.

I en snar framtid kan det även bli aktuellt med värdering av hela hem. Alla dessa år har givit oss ett kontaktnät där vi med all säkerhet kan rekommendera rätt kanal för värdering av övrigt i hemmet.

Men låt oss nu fokusera på konsten samt att om det blir aktuellt med försäljning kan vi ge förslag för bästa resultat, med 40 års erfarenhet och stora register av köpare, samlare och handlare i Sverige såväl som internationellt.

Ni väljer själva vad som känns bäst, ett samtal kan vara en bra början.
Ring då 070-7727214 (Mikael Amnell)
Annars email: info@konstfeber.se