Olof Hermelin

Olof Hermelin

Olof Hermelin

Född 8 februari 1827
Död 1933

Är informationen intressant? Hjälp oss att sprida konstfeber.se genom att klicka på knappen nedan:

Olof Hermelin var sonson till kartografen Samuel Gustaf Hermelin och son till friherre August Söderling Hermelin, som upptagit sin moders namn sedan han ärvt Gripenberg och Mörbylund av sin morfar Samuel af Söderling. Modern Ebba Sophia Ribbing var stiftsfröken, dotter till en kapten och Anna Maria Hummelhjelm.
Olof Hermelin var student vid Uppsala universitet och studerade vid på militärskolan i Stockholm, blev 1848 underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente, och två år senare löjtnant där. Den militära karriären blev dock kort, han lämnade tjänsten redan året efter. Han slog sig då ner på sin egendom Österby i Råby socken, och ägnade sig åt sitt konstnärskap.
Under sin skoltid i Stockholm tog han lektioner på Konstakademiens principskola och fick sedan lektioner av Tore Billing i landskapsmålning. 1870 gjorde han en studieresa till Köpenhamn, Düsseldorf, Paris och därifrån genom Belgien och Holland. 1873 gjorde han sedan en ny resa till Düsseldorf, Paris och London. Under sina vistelser i Frankrike kom han i kontakt med Barbizonskolans friluftsmåleri som blev viktigt för hans måleri.
I sitt konstnärskap var han starkt påverkad av Barbizonskolans friluftsmåleri i Frankrike. Hans landskapsmåleri präglas av realism och känslig färgbehandling, ofta inspirerat av böndernas arbete och den orörda naturen. Hermelin var även verksam som konstskribent, och gav ut en mängd, noveller och teaterpjäser. Han gjorde utgräningar på Birka, om vilka han publicerade vetenskapliga artiklar.
Hermelin blev 1871 agré vid Konstakademien och var 1876 kommissarie för den svenska konstavdelning vid världsutställningen i Philadelphia. Han anslöt sig till Opponentrörelsen 1885, där flera samtida kända konstnärer deltog, som Carl Larsson och Ernst Josephson. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet sysselsatte han sig med litteratur och antikvariska studier. Han har publicerat en mängd noveller och artiklar om arkeologi i tidningar och tidskrifter.
Hermelin var från 1852 gift med Malin Lucie Liljenstolpe.[1]